Gelijke rechten en eerlijke kansen voor LHBTI's wereldwijd

Wij werken aan een wereld waarin alle mensen kunnen zijn wie ze zijn en houden van wie ze willen. Want lang niet overal is er ruimte om jezelf te kunnen zijn. In bijna 70 landen bestaan nog altijd anti-homo wetten. Ook de publieke opinie staat diversiteit nog vaak in de weg.

Afdwingen gelijke wetgeving

Samen met LHBTI-rechtenorganisaties in meer dan 25 landen staan wij slachtoffers van discriminatie bij en dwingen gelijke wetgeving af, desnoods via de rechter. We pleiten voor het afschaffen van discriminerende wetten en voor het toekennen van gelijke rechten aan iedereen. Zoals het openstellen van het huwelijk voor homo’s en lesbiennes.

Ontkrachten van misverstanden

En hoewel wetgeving belangrijk is, zal uiteindelijk de publieke opinie moeten veranderen. Omdat onbegrip vaak de oorzaak is van discriminatie uitsluiting en geweld nemen we met slimme projecten hardnekkige misverstanden weg. Dat kan door een indrukwekkende documentaire over het leven van transgenders te maken of door een campagne in Boliva te ontwikkelen die oproept tot respect voor LHBTI's.

Onverwachte bondgenoten

In ons werk zoeken we ook naar onverwachte bondgenoten, zoals religieuze leiders, politici, CEO’s van bedrijven en influencers die openlijk naast LHBTI's gaan staan. Want, hoe meer mensen opstaan tegen discriminatie en onze strijd voor inclusiviteit steunen, hoe sterker de positie van de LHBTI-gemeenschap wordt.